Atea Jönköping Swimrun 2020 inställt – Välkommen den 6 juni 2021!

Tyvärr måste vi meddela att Atea Jönköping Swimrun 2020 ställs in med anledning av rådande situation kring pandemin covid-19. Dagens regler och gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gör det omöjligt att arrangera Atea Jönköping Swimrun den 6 juni – hälsa och säkerhet för våra tävlande, funktionärer och allmänheten måste gå före allt annat! Vi har väntat och avvaktat så länge vi kunnat, med förhoppning om att situationen och rådande restriktioner skulle lätta innan vårt tävlingsdatum. I nuläget ser vi dock inga indikationer på att restriktionerna kommer hävas inom kort, varför vi tyvärr måste fatta ett beslut om att ställa in tävlingen. Vi hoppas att ni alla har förståelse för beslutet och vi välkomnar er åter till Atea Jönköping Swimrun 6 juni 2021! Anmälda till årets tävling kan flytta över sin startplats till 2021 eller få startavgiften återbetald. Alla anmälda har fått särskild information om detta per e-post. För eventuella frågor, kontakta oss på info@jonkopingswimrun.se eller på våra sociala medier.