Hålltider 2020 

5 juni

15:00 – 19:00   Registrering/efteranmälan/nummerlappar   Stora Hotellet
15:00 – 19:00   Omklädning/dusch/väskinlämning   Friskis&Svettis City
16:30   Efteranmälan Family stänger   Stora Hotellet
17:00   Nummerlappsutlämning Family stänger   Stora Hotellet
17:30   Start Atea Jönköping Swimrun Family   Arenan/Rådhusparken

 

6 juni

07:00 – 08:00   Registrering/nummerlappar
(OBS! ingen efteranmälan möjlig)
  Stora Hotellet
08:00   Nummerlappsutlämning för 35km stänger   Stora Hotellet
07:00 – 16:00   Omklädning/dusch/väskinlämning   Friskis&Svettis City
08:00   Briefing – rekommenderas för alla deltagare i 35 och 15km!   Arenan/Läktaren
08:30 – 08:50   Incheckning i startfållan 35km   Starten/Skolgatan
08:50   Invigning och nationalsången   Starten/Skolgatan
09:00   Start Atea Jönköping Swimrun 35km   Starten/Skolgatan
09:00 – 09:30   Registrering/nummerlappar 15km   Infotältet Arena/Rådhusparken
09:00 – 14:30   Barnaktiviteter och Expo   Arena/Rådhusparken
09:30   Nummerlapputlämning för 15km stänger   Arena/Rådhusparken
09:30 – 14:30   Informationstält   Arena/Rådhusparken
10:00   CUT-OFF för 35km   Hallmansvägen (ca 6km)
10:00-10:20   Incheckning i startfållan 15km   Starten/Skolgatan
10:30   Start Atea Jönköping Swimrun 15km   Starten/Skolgatan
11:30   CUT-OFF för 15km   Hallmansvägen (ca 6km)
ca 12:00   Första lag i mål 15km   Målet/Skolgatan
ca 12:15   Första lag i mål 35km   Målet/Skolgatan
14:30   Prisutdelning alla klasser   Arenan/Rådhusparken
14:30   Målet stänger   Målet/Skolgatan

Välkomna till årets stora utmaning i Jönköping!