Jönköping, Sweden
info@jonkopingswimrun.se

Tävlingsregler Atea Jönköping Swimrun

Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Genom att anmäla sig till och starta i tävlingen godkänner de tävlande att följa reglerna. Nedanstående regler gäller i sin helhet distanserna 15, 35 och 55km. I vårt Family-event finns flera undantag, se nedan.

Tävlingsledaren fattar beslut baserat på nedanstående regler inför, under och efter tävling, t ex utdömande av diskvalificering.  Tävlingsledaren kan välja att diskvalificera tävlande eller lag baserat på dessa regler oavsett om påföljden nämns nedan eller inte. Tävlingsledarens beslut kan inte överklagas.

Säkerhet

 • Tävling sker i par (med max tio meters mellanrum under hela tävlingen av säkerhetsskäl). Undantag endast för individuell anmälan på 15km-distansen.
 • Alla deltagare på 15, 35 och 55km måste ha fyllt 18 år senast på tävlingsdagen. Tävlingsledningen kan ge dispens för en i laget, på 15km, under förutsättning att vårdnadshavare söker och får beviljat dispens hos tävlingsarrangören. På våra Family-distanser finns ingen undre åldersgräns för EN av deltagarna i laget, under förutsättning att den andre lagmedlemmen är minst 18 år och tar fullt ansvar för barnet. Om två ungdomar tävlar tillsammans (på Family 1 eller 2km) är den under åldersgränsen 13 år fyllda på tävlingsdagen.
 • Alla lagmedlemmar på Family (2km), 15, 35 eller 55km, måste vara simkunniga. För våra längre distanser (15km och uppåt) krävs att lagen har erfarenhet av simning i öppet vatten, samt innehar den fysiska förmågan att tävla minst 2, 4 eller 6 timmar sammanhängande, beroende på distans – tänk på att det tar längre tid om du är ovan och/eller otränad. Notera att valfritt simsätt får användas, särskilt i Family rekommenderar vi bröstsim, om det är vad du är mest bekväm med! I Family 1km krävs endast att EN av deltagarna (den vuxne) är simkunnig – vi rekommenderar starkt användande av lämpligt flythjälpmedel för icke-simkunnig deltagare, t ex flytväst!
 • Tävlande måste klara uppsatta cut-off:er längsmed banan och följa funktionärs instruktioner. Missad cut-off ute på banan medför oftast att den tävlande får fortsätta, men får slutföra banan utom tävlan på en kortare distans. (Alla som går i mål får medalj, men priser och prispengar kan endast vinnas i den klass man anmälde sig till.)
 • Tävlande måste klara av sin distans innan utsatt cut-off tid i mål.
 • Tävlande deltar i Jönköping Swimrun helt på egen risk. Arrangören kan ej hållas ansvarig för ev. olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.
 • De tävlande inom laget ansvar för varandras säkerhet.

Utrustning

 • Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från start till mål.
 • Om glasögon, fenor eller paddlar går sönder får dessa bytas under loppet (måste dock rapporteras av laget vid målgång till tävlingssekretariatet). Om laget inte har med sig allt utrustning som de hade vid starten hela vägen till målet kommer de automatiskt att diskvalificeras.
 • Flythjälp som överstiger måtten 50 cm x 50 cm är inte tillåten i tävlingen, utom på Family 1km där alla flythjälpmedel är tillåtna.
 • Fenor som är längre än 15 cm utanför tåspets är inte tillåtna.
 • Skor med metallspikar är inte tillåtna.
 • Nummerlappen som erhålls vid registreringen skall bäras under hela tävlingen, väl synlig utanpå våtdräkt och andra klädesplagg, samt simmössan på huvudet under alla simmoment.
 • Nummerlapparna får inte modifieras på något sätt inför tävlingen.
 • Utrustningskontroll kan ske innan och efter tävling.

Genomförande

 • För att kunna vinna tävlingen, och ta del av prispengarna, på distansen 55km måste båda deltagarna i laget delta på den obligatoriska pre-race briefingen dagen innan tävling.
 • Varje klass måste innehålla minst två (2) deltagande lag, annars kommer klassen slås samman med närmaste klass, exempelvis om endast ett damlag deltar på 55km kommer damklassen slås samman med mixedklassen och endast de prispengar som skulle delats ut i mixedklassen delas ut för den sammanslagna klassen.  I resultatlistan kommer den ursprungliga klassen stå angiven, men sammanslagningen kommer ske när vinnare av klasserna koras och prispengar delas ut.
 • Varje lag (eller individ om individuell anmälan på 15km-distansen) ska på egen hand ta sig den markerade banan från start till mål. Banan är markerad och på vissa punkter finns funktionärer för att visa vägen, men det är upp till de tävlande själva att känna till banans sträckning.
 • Det är ej tillåtet att få assistans av utomstående under loppet. Undantag endast vid akut behov av medicinsk hjälp. Det är däremot tillåtet att få hjälp av funktionär eller annan person i tävlingsorganisationen.
 • Lagen måste hålla ihop under hela tävlingen, medlemmarna i laget får under inga omständigheter vara mer än 10 meter ifrån varandra, varken på land eller i vattnet. Laget måste passera varje kontroll tillsammans, max tio meter mellan.
 • Lag eller individuell deltagare som bryter tävlingen är skyldig(a) att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
 • Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.
 • Ett lag/deltagare ansvarar för sitt skräp, som inte får lämnas i naturen. Skräp måste slängas i därför avsedd behållare utefter banan, eller medtas i mål. Nedskräpning innebär diskvalificering.
 • Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.
 • Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.
 • Alla deltagare ska visa respekt för och hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till de besökare som vistas på tävlingsområdet. Det innefattar även före och efter tävlingen, t ex på sociala medier.
 • Varje deltagare är skyldigt att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare och par som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
 • Om en i laget bryter/skadar sig så bryter ”team-kompisen” också. Med andra ord, ingen springer eller simmar själv (utom den som kör individuell klass på 15km-banan).
 • Tiden för ett lag tas från start tills den sista av de två deltagarna passerat mållinjen.

Obligatorisk utrustning (gäller EJ i Family)

 • Våtdräkt är obligatorisk, utom på våra Family-distanser, och ska helst ha korta ben och armar. Våtdräkten ska vara anpassad för vistelse i vattentemperatur från 12 grader.
 • Visselpipa är obligatorisk, utom i Family.

Otillåten utrustning

 • Våtdräkten får inte modifieras med färg som kan lösas upp i vatten.
 • Flythjälp som är större än 50 cm x 50 cm, utom i Family 1km då ALLA flythjälpmedel är tillåtna.
 • Simfenor som är längre än 15 cm, mätt från skons tå till fenans slut.
 • All annan utrustning som kan utgöra fara för den tävlande själv eller medtävlare.

Force Majeure:

Jönköping Swimrun kommer åberopa Force Majeure vid tex åska, oväder eller orkan, hårda vindar, blixtnedslag, dåligt vatten, ovanligt låg vattentemperatur, hårda strömmar eller vid tät dimma. Då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av force majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften.

 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i både program och bansträckning vid behov.

Tävlingsledningen förbehåller sig även rätten att ändra i dessa regler fram till tävlingsdagen. Aktuella regler måste dock anslås på tävlingsplatsen och delges deltagare vid registrering på plats.